Veronika Tucoglidisová

narozena 1993 v Pardubicích

Její olejové a akrylové malby obrací svou pozornost především na vnímavost, jsou reakcí na chápání osobních zkušeností v životě s důrazem na vyobrazení přírodních motivů. Malby se jeví jako realistické, nicméně v nich nechybí náznak symboliky, který se odvíjí od tématu dané malby. Hlavní myšlenkou je vyzdvihnout dominanci přírody, poukázat na postupné změny v čase a zkombinovat tento vývoj s progresivní změnou vnitřních pocitů.

V práci z dřívějších let byla snaha o vytvoření přeludu, pozměněné reality a zároveň se v těchto, místy až surrealistických obrazech, objevovala tendence klást důraz především na barvu a tón a experimentovat s barevnými kombinacemi. Toto intenzivní až idealistické použití barev v některých obrazech může odkazovat na posedlost krásou moderního světa, a připomínat přece stále neustávající lačnost po naději, vášni, skrytou za maskou strachu a nicoty. 

Postupem času se v tématu maleb začíná krátit. Co ale zůstává, je umění, které nevolá po pozornosti svojí intenzitou barvy, ale snaží se poklidně přenést pocit, se kterým se může ztotožnit více lidí. V olejových malbách hrají nyní velkou roli i nalezené předměty, plasty, či nepotřebné a odhozené věci, přičemž hlavní motiv krajiny a přírodních motivů stále přetrvává.

2021 © Veronika Tucoglidisová